Per a escoles amb voluntat transformadora, per a mestres compromesos i innovadors, per a alumnes curiosos i creatius. Per a tots vosaltres, ja és aquí la nova edició dels Premis Baldiri Reixac. Els Baldiri!

 

41a edició. 2018-2019

Els Baldiri reconeixen, impulsen i fan realitat projectes educatius que donin resposta als reptes de l’educació del s.XXI. Perquè és amb la cultura i a través de la cultura que podrem transformar l’educació i la societat.

Ets una escola Baldiri?

Aquest premi és per a vosaltres, veniu a buscar-lo!

Si sou una escola amb voluntat transformadora, si lluiteu contra el fracàs escolar i la desigualtat, si us reinventeu dia a dia per a millorar, si impulseu el pensament crític o la creativitat, si encareu els reptes educatius del s. XXI des de la innovació pedagògica i amb la cultura com a eix vertebrador, sou una escola Baldiri.

PREMI ESCOLA BALDIRI

 

10 premis de 3.000€

+

Participació gratuïta en el seminari sobre metodologies pedagògiques a través de les arts.

“El Premi Baldiri Reixac ha fet avançar el projecte de transformació educativa redissenyant espais més acollidors i desdibuixant límits per provocar experiències d’aprenentatge actualitzades”.

Xavier López – Director de l’Escola Octavio Paz – Premi Escola 2017

L’oportunitat de transformar

A vosaltres, mestres i professors, us oferim un nou repte: El Baldiri d'Estímul

A tu, que vius la teva professió amb passió, que despertes en els alumnes el desig d’aprendre, que els escoltes i acompanyes, que potencies la creativitat i el pensament crític, que promous la igualtat i el respecte a l’aula, que apostes per la innovació…

PREMI BALDIRI D’ESTÍMUL A MESTRES, PROFESSORS I EMPRENEDORS EDUCATIUS

 

6 premis de 4.000€

+

Participació gratuïta en el seminari sobre metodologies pedagògiques a través de les arts.

+

Programa d’acompanyament i mentoria per a 1 dels projectes premiats (UOC i Fundació Carulla).

“El premi ens ha servit per poder fer realitat la nostra aula tecnològica dins l’Escola. Impulsar el projecte que nosaltres hi creiem i poder apropar el projecte a la comunitat.”

Marc Sibila- Instròniks – Premi Estímul a mestres i professors 2017

Els alumnes sou els protagonistes

Sou oberts, lliures i amb ganes d’emprendre?

Els alumnes sou els protagonistes. Sou emprenedors, curiosos i creatius? Teniu esperit crític i reflexiu? Creieu en la intel·ligència emocional i social? Defenseu la diversitat, la igualtat i la cohesió?

PREMI BALDIRI A ALUMNES COMPROMESOS, ENCURIOSITS I CREATIUS

 

Dues categories:

Experiències en grup

25 premis de 500€ a experiències en grup.

Candidatura individual

5 premis de fins a 1.000€ en la matrícula universitària o qualsevol altra opció formativa.

“Els Premis Baldiri Reixac m’han suposat a nivell personal un reconeixement immens a la feina feta, i econòmicament un impuls important per poder cursar els meus estudis a la universitat”. 

Marc Casals – Els pastors a Catalunya. Passat, present i…futur? – Premi Alumne 2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIONS

Premi Escola

Centres educatius que donin respostes efectives a través de:

 • Metodologies innovadores.
 • Organització i gestió educativa.
 • Relació i cooperació entre la comunitat educativa i l’entorn.
 • Aliances entre escoles i institucions.

Què heu de presentar?

 • Projecte educatiu del centre (PEC).
 • Planificació estratègica o projecte de direcció vigent.
 • Document que expliqui la presència de la cultura, la llengua catalana i la creativitat en el centre educatiu. (PDF a descarregar en el formulari)

Estímul a mestres, professors i emprenedors educatius

Projectes que fomentin la innovació pedagògica a l’hora de resoldre els reptes que planteja la realitat de l’aula i n’impulsen la transformació educativa. Projectes que:

 • Tinguin com a eixos la cultura, la llengua catalana i els llenguatges artístics.
 • Donin resposta a una necessitat detectada.
 • Situïn l’alumne en el centre de l’aprenentatge.
 • Assegurin la participació i compromís dels agents educatius implicats.
 • Tinguin capacitat de ser transferibles.

 Què heu de presentar?

 • Qüestionari de descripció del projecte. (PDF a descarregar en el formulari)
 • Pressupost.

Experiències en grup

Guardonem iniciatives amb un enfocament cultural i en català que destaquin per:

 • Ser pràctiques educatives avançades i transformadores.
 • Vincular l’escola amb el seu entorn o comunitat.
 • Situar l’alumne al centre de l’aprenentatge i fomentar el treball cooperatiu com a base de la cohesió del grup.
 • Impulsar els llenguatges artístics i la creativitat per a la transformació social.

Què heu de presentar?

 • Descripció de l’experiència. (PDF a descarregar en el formulari)
 • Presentació d’evidències audiovisuals.

Candidatura individual

Busquem els cinc millors treballs d’investigació en català d’alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior: rigorosos, creatius, innovadors i amb un enfocament cultural.

Què heu de presentar?

 • Presentació del treball d’investigació.
 • Vídeo de presentació.
Share This